Regler och säkerhet

Regler och säkerhet

Säkerheten har högsta prioritet på samtliga Wishs tillställningar. Vårt mål är att skapa ett tryggt och hett sammanhang för vår målgrupp på den separatistiska BDSM-scenen. Därför har vi tagit fram vår egen säkerhetspolicy. Några av de viktigaste punkterna är att trygghetsvärdar (styrelsemedlemmar eller betrodda volontärer) alltid är närvarande vid och ansvarar för säkerheten vid Wishs evenemang, och att dessa alltid har på sig armbindlar så att de är lätta att känna igen.Det finns också några allmänna regler för Wishs fester, som du förbinder dig att följa när du blir medlem:

 • All fotografering är förbjuden, och det som händer på klubben stannar på klubben.
 • All aktivitet bygger på frivilligt deltagande.
 • Säkerhetsordet Rött respekteras alltid.
 • Var måttlig med alkohol.
 • Följ dress code.
 • Besökare visar ömsesidig respekt och avstår från att kommentera eller störa andras aktiviteter, låna andras leksaker utan lov, etc.
 • Besökare är själva ansvariga för att de har den kunskap som krävs för att kunna leka på säkra sätt, samt för att städa upp efter sig.
 • Det är inte tillåtet att uttrycka sexistiska, rasistiska, homofoba och/eller transfoba åsikter eller att bära politiska symboler som kan anses vara stötande eller triggande.
 • Ansvariga har rätt att avbryta lek som kan anses vara oansvarig, farlig, eller ske utan samtycke.
 • Ansvariga har rätt att förvisa lek som kan anses vara triggande för åskådare till en särskild del av lokalen.
 • Ansvariga har rätt att avvisa personer som är överförfriskade och/eller störande samt de som inte följer klubbens regler. I varje sådant enskilt fall kan personens medlemskap komma att dras in.

Wish tar regelbrott, överträdelser och övergrepp på stort allvar och hanterar dem i enlighet med gällande säkerhetspolicy. Detta gäller oavsett om överträdelserna begås av en medlem, volontär eller förtroendevald. 

Du hittar hela säkerhetspolicyn här.