Regler och säkerhet

På Wishs fester gäller följande regler, som du förbinder dig att följa när du blir medlem:

  • All fotografering är förbjuden.
  • All aktivitet bygger på frivilligt deltagande.
  • Säkerhetsordet Rött respekteras alltid.
  • Besökare visar ömsesidig respekt och avstår från att kommentera eller störa andras aktiviteter, låna andras leksaker utan lov, etc.
  • Det som händer på klubben stannar på klubben. Visa kink-solidaritet – skvallra inte.
  • Ansvariga har rätt att avbryta lek som kan anses vara oansvarig, farlig, eller ske utan samtycke.
  • Wish har rätt att avvisa personer som är överförfriskade och/eller störande personer samt de som inte följer klubbens regler. I varje sådant enskilt fall kan personens medlemskap komma att dras in.

Förutom dessa regler har Wish också tagit fram en egen säkerhetspolicy, som medlemmar uppmuntras att bekanta sig med. Säkerhetspolicyn finner du här.