Aktuellt

Event 2021

(i den mån restriktionerna tillåter)

4 juni. PICKNICK.

2-8 augusti. WISH PÅ PRIDE.

3 september. MUNCH.

18 september. FEST.

1 oktober. MUNCH.

16 oktober. FEST.

5 november. MUNCH.

20 november. FEST.

3 december. MUNCH.

18 december. FEST.

Mer detaljerad information om när och var varje event äger rum delges enbart föreningens medlemmar, se hur under fliken Kontakt. För information om hur du som tillhör målgruppen kan bli medlem, se fliken Bli medlem.