måndag 6 januari 2020

Medlemsmöte i anledning av samarbetet mellan SLM och WIsh den 14e januari

SLM har samarbetat med Wish (tidigare Lash) under 25 år. Samarbetet har utgjort basen för att Stockholm har haft den längst pågående verksamheten för kvinnor och transpersoner med intresse för BDSM och fetishism i Europa, och at klubben kan bedriva en verksamhet som är uppskattad såväl nationellt som internationellt. Solidariteten med Wish har varit viktig för SLM. 

Under hösten 2019 har föreningarna uppmärksammats på att samarbetet behöver utvecklas för att det ska kunna fortsätta i framtiden. En arbetsgrupp med representanter från de båda klubbarna har sett över situationen gällande alkoholtillstånd och ekonomi och kommit fram till ett förslag som kommer att påverka SLMs stadgar och Wish medlemmar. Ambitionen har varit att förändringarna ska vara begränsade, men tillräckliga för att säkra upp samarbetet så att det kan fortsätta vara stabilt i framtiden. Nu kallar SLM och Wish till gemensamt medlemsmöte för att klubbarnas respektive medlemmar ska få diskutera förslaget


14e januari
kl 19
på SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18.


MEMBERS MEETING TO DISCUSS THE COOPERATION BETWEEN SLM AND WISH JANUARY 14TH. SLM and Wishs' (earlier Lashs') partnership goes back 25 years in time. This has made it possible that Stockholms has the most long running platform for women and trans people interested in BDSM and fetishism in Europe. This solidarity has also meant a lot to SLM.


During the fall of 2019 both organizations has realized that the cooperation needs to progress for it to be possible to continue into the future. A group with representatives of both SLM and Wish has revieved the situation regarding the alcohol permit, finances etc and reached a suggested way forward, that will have some effect on SLMs statues and also Wishes members. The ambition is to limit the changes but still make sure they are effective to make sure the partnership is stabile in the future. Wish and SLM calls for a joint members meeting to let the members discuss this propositon.


January 14th
at 7 PM. SLM, Wollmar Yxullgatan 18.

måndag 30 december 2019

Wish of LASH, 1995 - 2020: 25 years of clubbing!Känn historiens vingslag när club Wish & club LASH firar att vi har klubbat utan avbrott i "ett kvarts fucking sekel!"
-Mer info kommer varteftersom!

English below.

******************************************************************

* 30 Januari.
* Öppettider: 19:00 – 01:00, tiden kan komma att ändras, håll koll i evenemanget för senaste info!
* Lokal: SLM’s klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan 18
* Inträde: 100 kr. Medlemskap i Wish kostar 100 kr/år och du måste ha ett giltigt medlemskap för att delta eller ansöka om medlemsskap minst fyra timmar före festen börjar via goo.gl/forms/jqTi6c0J7Joglr8B3. Ansökan är giltig i 45 dagar.
* Åldersgräns: 18 år
* Dresscode: Fetisch, Basic Black. Vi uppmuntrar kläder som stämmer överens med klubbens inriktning för att tillsammans skapa en härlig stämning. Välj kläder som du känner dig snygg, avslappnad, het och/eller bekväm i.
Kom ihåg: Ta med kontanter!

Eventets foto är en närbild av den fantastiska tårtan från festen "BACKLASH - LASH is BACK", när klubben firade 20 år i januari 2015.

******************************************************************

ENGLISH:
Feel the wings of history as we get together to celebrate that club Wish & club LASH has been around clubbing for "a quarter of a fckn century!"

More info will be posted soon.

* 30 January!

*Time: Doors open at 19:00 – 01:00.
* Venue: SLM:s club at Wollmar Yxkullsgatan 18 (grey garage door, ring the bell and we’ll open)
* Admission fee: 100 kr. A Wish membership cost 100 kr/year and you must have a valid membership to participate or apply for membership at least four hours before the event starts via goo.gl/forms/jqTi6c0J7Joglr8B3. The application is valid for 45 days.
* Age limit: 18 year
* Dresscode: Fetisch, basic black.
Remember: Bring cash!

Please spread the word & SAVE the DATE, -times etc may change so make sure to keep an eye at the event for latest info.


The eventphoto is a closeup of the amazing Birthdaycake from the party "BACKLASH - LASH is BACK", when the club celebrated their 20th anniversary in January 2015.


torsdag 12 december 2019

Julfest med SLM

Mixad julfest - traditionsenlig julfest tillsammans med SLM!


Kvällen börjar med en julbuffé till vilken det krävs särskild biljett.
Insläppet för buffén börjar 19:00 och själva buffén serveras 19:30 - 21:30.

Biljettpriser:
WISH-medlem - 250 kr
SLM-medlem - 250 kr

Biljetter finns att köpa på SLM under ordinarie öppettider:
Onsdag: 19:00-21:00
Fredag: 22:00-02:00
Lördag: 22:00-03:00
Tänk på att du måste vara medlem.

Från 22:00 öppnar vi för insläpp till den fortsatta kvällen (Medlemskap krävs!).

Snabbfakta
Julbuffé: 19:00 - 22:00
Eftersläpp: 22:00 - 03:00
Inträde: 50 SEK från 22:00

Dresscode: Samtliga SLM's klädkoder

För dig som besöker klubben:
För att komma in behöver du vara medlem och följa angiven dresscode för aktuell dresscode.

▼MEDLEMSSKAP
För att delta i Wish fest- och pubkvällar krävs det att du är minst 18 år och medlem i föreningen.
Medlemskapet räcker i ett år. Nya medlemmar måste registrera sig minst 4 timmar innan ett event startar. Klicka här för att registrera dig och bli en del av Wish: bit.ly/2p8bV28

▼ LOKAL & TILLGÄNGLIGHET
Vi befinner oss i SLM's lokal vid Mariatorget, Wollmar Yxkullsgatan 18. Ring på dörrklockan till vänster om den anonyma dörren för att bli insläppt. Klubben ligger i en källare med en lång trappa ner till lokalen. Hiss finns tyvärr inte. Halvvägs ner till källarplanet finns en avsats till toaletter med smala dörrar. I lokalen finns inga trösklar eller trappsteg mellan ytorna.

------------------------------------------

Mixed Christmas Party with SLM

Fast Facts
Christmas buffet 7pm-10pm - special ticket is needed
After party 22.00-03.00
Entry: 50 SEK after 22.00

▼MEMBERSHIP
To participate at Wish parties or pub nights you have to be a member of the association.
The membership is bought on an annual basis. New members have to register at least 4 hours before an event starts. Click here to register and become a part of Wish: bit.ly/2p8bV28
You need to be 18 years of age.

▼ VENUE & ACCESSIBILITY
We’re at SLM's venue at Mariatorget, Wollmar Yxkullsgatan 18. Ring the bell to the left of the big grey door to be let in. The club is in a basement with a long staircase leading down to the venue. Unfortunately there’s no elevator. Half way down to the club you’ll find the toilets and the doors are rather narrow. Inside the club there are no stairs or doorsteps

tisdag 12 november 2019

Porn Section / Club Wish Takeover

Thursday 28th November 19:30 - 00
Doors open 19:30
Erotic readings 20-21

Free entry before 21
80sek after

Porn section is a new section at Wish. We’re excited to host the November club night.

We start your evening with Bespoke Erotic Readings from Princess T. Then, check out a series of arousing audio and visual installations we’ve created especially for you and the venue.
There will be lots of room to play in the as usual or relax and hang out and talk to us about all things porn.

/Porn section
----------------------------------------------------

To be able to attend Club Wish's events (including section meet-ups) you must be a member of the association. A membership is valid for one year and the application must be sent in at least four hours before the event you intend to attend starts. The membership is 100 sek/year and you pay cash or using Swish when you arrive at the venue.

In order to become a member of Club Wish you need to be part of the association's target group:

"Club Wish is run as an association for individuals who identify as women, transgender and/or intersex and live in this identity on a daily basis and have an interest in BDSMF."

* Time: 19/10. Doors open at 19:30 – 23:00.
Club closes at 00.00.
* Venue: SLM:s club at Wollmar Yxkullsgatan 18 (grey garage door, ring the bell and we’ll open)
* Admission fee: 80kr. A Wish membership cost 100 kr/year and you must have a valid membership to participate or apply for membership at least four hours before the event starts via goo.gl/forms/jqTi6c0J7Joglr8B3. The application is valid for 45 days.
* Age limit: 18 year
* Dresscode: Fetisch, basic black.


Remember: Bring cash!tisdag 15 oktober 2019

Club Wish i Oktober!

Vi är hemskt ledsna över att meddela att klubben den 31/10 tyvärr ställts in. MEN! Vi är glada över att öppna upp källaren för Halloween-fest den 19/11.  Vi ses i källaren!

English below!

Wish ♥ Halloween och skräck
Äntligen är årets läskigaste natt på intåg och Wish, slår på stort och firar med klubb en lördag!
Källaren står till förfogande med alla sina möjligheter.
Just denna kväll är vampyrer, häxor, varulvar och andra väsen eller skräckinjagande varelser extra välkomna. Kanske eldar vi upp en häxa eller två.
Det blir dansgolv med två Djs (mer info om kommer).
Kvällen blir extra ALLT. Pris kommer att lottas ut bland alla som kommer i Halloweenoutfit!

Vill du jobba som volontär en timme eller två så är det mer än uppskattat - hör av dig till wishvolontar@gmail.com . Att vara volontär på Wish är kul!

Snabbinfo!
Dresscode: skräck, väsen, häxor, vampyrer, vålnader och varelser enligt tema eller Wish ordinarie dresscode. Välj kläder som du känner dig snygg, avslappnad het och/eller bekväm i. Det finns en avskild plats för omklädning ovanför trappan i i entrén.
Tider att hålla kolla på: Dörrarna är öppna 20.00-00.00, klubben stänger 02.00
* Lokal: SLM’s klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan 18 (grå garageport, ring på klockan så öppnar vi)
Inträde: Entré + garderob 100 kr. Medlemskap 100 kr, Medlemskap i Wish kostar 100 kr/år och du måste ha ett giltigt medlemskap för att delta eller ansöka om medlemsskap minst fyra timmar före festen börjar via goo.gl/forms/jqTi6c0J7Joglr8B3. Ansökan är giltig i 45 dagar.
* Åldersgräns: 18 år
* Kontakt: wishutskick@gmail.com

Kom ihåg: Ta med kontanter! Du kan betala med Swish i entrén men baren tar bara kontanter!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Wish ♥ Halloween and horror
Finally the year's scariest night is on entry and Wish, turns on big and celebrates with a club on Saturday!
The basement is at your disposal with all its possibilities.
Just this evening, vampires, witches, werewolves and other beings or terrifying creatures are extra welcome. Maybe we will set a witch or two on fire.
There will be a dance floor with two Djs, we'll annonunce Dj's in s short time!
The evening will be extra EVERYTHING and there will be a lottery for everyone coming in a Halloween outfit, and a bunch of prices will be the reward for a special few scary creatures.

If you want to work as a volunteer for an hour or two, it is more than appreciated - contact us at wishvolontar@gmail.com. Being a volunteer at Wish is fun!


* Time: 19/10. Doors open at 20:00 – 00:00. Club closes at 02.00.
* Venue: SLM:s club at Wollmar Yxkullsgatan 18 (grey garage door, ring the bell and we’ll open)
* Admission fee: 100kr. A Wish membership cost 100 kr/year and you must have a valid membership to participate or apply for membership at least four hours before the event starts via goo.gl/forms/jqTi6c0J7Joglr8B3. The application is valid for 45 days.
* Age limit: 18 year
* Dresscode: Fetisch, basic black or inspired by the theme.
* Contact: wishutskick@gmail.com

Remember: Bring cash!

tisdag 24 september 2019

English below!

Föreställ dig adrenalinet som pumpas, den ingrodda svettlukten i omklädningsrummet och publikens jubel. Nu är det dags att plocka fram tävlingsinstinkten för club Wish bjuder in till BDSM-SM!

Under kvällen planeras grenar av olika karaktär. Kanske kommer ni kunna ställa upp i grenar som spanking-maraton, flogging- och repteknik, bygg ihop ett kinderägg med ihopbundna händer och kast med liten gagball? Vinnaren utses av vår stenhårda domarpanel.

När det gäller dresscode uppmuntras utöver ordinarie även sportrelaterade outfits. Så plocka fram din inre fotbollsflata, danspojke, tränare, snuskrika sponsor eller hejaklacksledare!

* Öppettider: 19:00 – 00:00 
* Lokal: SLM’s klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan 18 (grå garageport, ring på klockan så öppnar vi)
* Inträde: 80 kr. Medlemskap i Wish kostar 100 kr/år och du måste ha ett giltigt medlemskap för att delta. Är du inte medlem? Ansök om medlemsskap minst fyra timmar före festen börjar via goo.gl/forms/jqTi6c0J7Joglr8B3. Så löser vi resten på plats! (Ansökan är giltig i 45 dagar).
* Åldersgräns: 18 år
* Dresscode: Sportig klädsel utöver Wish's ordinarie dresscode
* Kontakt: wishutskick@gmail.com

Kom ihåg: Ta med kontanter!


Imagine the adrenalin pumping, the smell of sweat in the locker room and the cheering crowd.
It’s time to bring out the competitor within because Wish is presenting BDSM-SM.

During the evening we are hoping to present a category for everyone. Why not compete in spanking marathon, flogging and rope technique, put togeterher a kinder egg with tied hands or precision throw with a gag. We have a panel of judges that will present the winner.
Keep your eyes on the facebook event – more to be announced. Would you like to suggest a category? – or maybe organise the warm-up session? Don’t hesitate to contact wishutskick@gmail.com

This evening we encourage sport related outfits as well as our regular dresscode. Bring out your inner jock, cheerleader, coach, demanding sponsor, team mascot, or vicious figure skating princess!

* Opening hours: 19:00 – 00:00
* Venue: SLM:s club at Wollmar Yxkullsgatan 18 (grey garage door, ring the bell and we’ll open)
* Admission fee: 80 kr. A Wish membership cost 100 kr/year and you must have a valid membership to participate or apply for membership at least four hours before the event starts via goo.gl/forms/jqTi6c0J7Joglr8B3. The application is valid for 45 days
* Age limit: 18 year
* Dresscode: Sport clothing besides Wish's ordinary dresscode
* Contact: wishutskick@gmail.com

Remember: Bring cash!

Eventplanering hösten 2019

*~Fest, pub och klubb - Höst/Vinter 2019 ~*

26/9 – Klubben är öppen och kvällen inleds med BDSM-SM

19/10 -Klubben är öppen och Halloweentemat är givet! OBS! Lördagsöppet

25-27/10 – WISH-weekend, arrangeras i år av Wish Oslo! OBS, SLUTSÅLT.

31/10 – Pubkväll - Information om tema och workshop kommer

28/11 – Pubkväll - Information om tema och workshop kommer

14/12, kl. 22.00-03.00 Traditionsenligt Mixed christmas party with SLM! OBS Lördagsöppet!

30/1 – Födelsedagsfest i lokalen! - Happy Birthday to us!

27/2 – Årsmöte, kom och tyck till, gör din röst hörd och påverka vad som händer under 2020! Efter årsmötet kör vi efterföljande pub!