Regler


Wish Stockholm regler för Play parties

De allra flesta Wish-evenemang är endast till för medlemmar. För att vara medlem behöver man tillhöra Wish målgrupp (se fliken "klubbinfo")

Respekt mellan medlemmar oavsett kink, identitet och bakgrund är viktigt på Wish. Är du inte säker på vilken som är den mest respektfulla benämningen på någons kink, könsidentitet, pronomen eller sexuella praktik – fråga gärna styrelsemedlem eller personen i fråga.

Aktivt samtycke för lek/sex

Säkerhet och samtycke är ledord inom BDSM. All lek bygger ALLTID på frivilligt deltagande från alla parter. Rör inte vid andra personer eller deras tillhörigheter utan deras medgivande. Tjata aldrig om att någon ska delta i BDSM-aktiviteter.

Ett bra sätt att försäkra dig om att du har samtycke är att förhandla scenen i förväg. En förhandling kan täcka in vad ni som ska leka vill vara med om och vad ni inte vill vara med om samt hur ni kan kommunicera och säkerställa att samtycket fortfarande gäller under lek.

Om någon säger nej följt av ett artigt “kanske nästa gång” är det klokt att låta den personen närma sig dig nästa gång. Se till att du aldrig pressar eller tjatar på någon att leka.

Samtycka är specifikt för varje situation. Ja till en viss typ av lek gäller bara där och då, och det går inte att utgå ifrån att samma sak gäller nästa gång eller på en annan plats.

Om någon inte tar ditt nej på allvar eller får dig att känna att du “borde” gå på något, exempelvis för att bli omtyckt eller respekterad, var medveten om att den personen gör fel. Tveka inte att söka stöd om du behöver det. Se “om någon beter sig olämpligt” längst ner på sidan.

Wish trygghetsvärdar har rätt att bryta in i pågående lek om vi känner oss osäkra på om alla deltagare samtyckt till det som sker.

Diskretion

Det är förbjudet att fotografera och spela in film eller ljud under Wish-evenemang. Telefoner ska vara inhängda i garderoben och får användas utanför entrén. Wish volontärer kan i speciella fall dokumentera, om de medverkande lämnat sitt tillstånd. Diskutera inte scener du inte själv varit en del av med andra. Nämn inte namn på personer som besökt klubben för utomstånde om du inte fått tillstånd först.

Dresscode

Wish play partys har dresscode fetish och/eller inspirerat av aktuellt festtema. Minimum basic black (svarta kläder med minimalt tryck) gäller. Vi uppmuntrar dig att ha på dig det som du känner dig bekväm eller het i, och gärna att det är tillräckligt ovanligt att du inte skulle gå obemärkt nedför gatan i din outfit. Syftet med dresscoden är inte att stänga ute någon, utan att de som väljer att komma klädd enligt sin fetish inte ska känna sig udda på klubben.

Andra event, såsom sektionskvällar, Wish sommarläger etc kan ha en annorlunda dresscode, eller välja att inte ha någon dresscode alls.

Säkerhet

Safewords/stoppord Använd och respektera dem.
Wish Säkerhetsord är ”RÖTT” för “avbryt lek” och GULT - vilket betyder pausa och stäm av. Om någon säger ”rött” ska lek omedelbart avbrytas. Om ett av dessa safeword uttalas ska lek avbrytas omedelbart. Andra medlemmar uppmuntras att bryta in eller kontakta Wish volontärer omedelbart om de ser att lek inte avbryts efter ett safeword.

(Självklart är det också möjligt att använda egna safewords.)

Berusning 

På Wish uppmuntras nykterhet vid lek. Om du ska leka och är påverkad av alkohol eller något annat, informera din lekkamrat i förväg så hen kan ta ett informerat beslut om att ändå leka med dig denna kväll. Lek inte med någon som är så berusad att omdömet kan antas vara påverkat.

Alla medlemmar som besöker Wish har ett ansvar att vara måttlig med alkoholen både innan och under vistelsen på klubben. Detta beror på att vi strävar efter att skapa en atmosfär där människor kan känna sig tryggare och säkrare i sin utlevnad. Även om du inte själv tänkt leka, så är det viktigt att vara medveten om att berusade personer kan ha en negativ inverkan på andra personers säkerhet.

Det är strikt förbjudet att dricka medhavd alkohol. Likaså är det strikt förbjudet att bruka, sälja eller köpa illegala droger. Den medlem som gör det kommer att få sitt medlemskap tillbakadraget och kommer att bli ombedd att omedelbart lämna lokalen.


Säkrare lek:

Se till att du har kunskap om de BDSM-praktiker du vill ägna dig åt. Om du inte har tillräcklig kunskap, kontakta gärna någon ur styrelsen, vi kanske tipsa om en kunnig person på plats ordna en workshop på temat längre fram.

Om du vill leka på ett sätt som kan vara triggande för andra eller där det kan vara otydligt för dem i närheten om det som händer är frivilligt för de deltagande, informera ansvarig på plats i förväg så kan vi hjälpas åt att hitta en lämplig plats för din lek. På vissa fester, när det är trångt, kan den här typen av lek vara olämplig.

Om du leker med nålar eller skalpeller ska dessa alltid läggas i en stickburk (”sharps bin”). 


Säkrare sex 

Kom alltid överens med den/de du ska ha sex med vilka säkrare sexpraktiker som gäller för er. Vi rekommenderar starkt att ni använder kondomer på sexleksaker och handskar på händer, särskilt om leksakerna eller händerna ska användas på fler än en person i en scen. Tänk på att närmaste handfat är på toaletten utanför lekområdet. Att använda handskar är därför även schysst mot andra gäster av hygieniska skäl. Handskar, kondomer och glidmedel finns i lokalen. Håll kroppsvätskor inom ert lekområde.

Torka upp och desinficera lekområdet efter lek. Sprayflaskor med ytdesinfektionsmedel finns utplacerade i lokalen.

Respekt

Stör inte i lek/aftercare: Det går bra att titta på andras scener om de inte uppenbart sökt upp ett avskärmat område. Var ändå uppmärksam på om du står för nära, och undvik att kommentera på det som pågår. Undvik högljudda samtal, förhandling, samtal och diskussioner i närhet av pågående lek. Ta sådant i baren och vid borden som är avsedda mer socialt umgänge.

Stör inte under eller omedelbart efter lek utom i nödfall. Om du verkligen behöver fråga en praktisk fråga (t ex om det är ok att dela lekutrymme), vänta till rätt ögonblick och håll kommunikationen kort och taktfull. Var medveten om att andra deltagare ibland leker även om det inte syns. Om du känner dig osäker - fråga om det är ok att prata med dem.

Rör inte vid andras utrustning/redskap som inte är din egen.

Städa och desinficera vid behov utrymmet där du lekt efter dig.

Ge och ta emot feedback på ett respektfullt sätt: Alla människor kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter. Alla kan och förstår olika saker. Ibland leder detta till att vi säger något som sårar någon annan. Det händer alla ibland. Det är bra att säga till när detta händer, på ett respektfullt sätt så långt det är möjligt. Alla tjänar på att vara öppna för den här typen av feedback, att ta ansvar för sina ord och handlingar och att lyssna till olika perspektiv.


Inkludering

Som medlemmar i Wish behöver alla respektera varandras identiteter och var och en behöver ta ansvar för sina egna privilegier och eventuella kunskapsluckor. Vi strävar efter att Wish ska vara en så trygg plats som möjligt där alla får delta på egna villkor och aldrig behöva förklara sig, sina livsval eller livshistoria. Vi möter varandra med ett öppet sinne och undviker att göra antaganden om andra utifrån exempelvis etnicitet, kön/könsuttryck, tro, kinks, ålder, klass, med mera. Rasism, homofobi och transfobi och andra diskriminerande åsikter och handlingar är oacceptabelt på Wish.

Wish styrelsemedlemmar finns här för dig

Club Wish skapas av och tillsammans med våra medlemmar. Medlemmar är alltid välkomna att framföra både positiva och negativa synpunkter till volontärer/festansvariga under kvällen och till styrelsemedlemmar mellan festerna.

Om någon beter sig olämpligt

Dessa regler är minsta gemensamma nämnare för att vi alla ska få en så trygg klubb som möjligt. Om du behöver hjälp med något, om du upplever att någon medlem bryter mot reglerna, eller beter sig olämpligt på något annat sätt, kontakta trygghetsvärd för klubbkvällen. De känns ofta igen på att de bär en Wish-armbindel. Du kan fråga i baren eller dörren om du är osäker på vem du ska vända dig till.

Kontakta oss:

Du kan kontakta oss anonymt.
● Om du är på klubben, vänd dig till en Wish trygghetsvärd. De känns ofta igen på sina vita armbindlar med texten “Wish”. Under sektionskväll eller läger kan du kontakta en arrangör.
● Du kan skicka e-post till wishutskick@gmail.com för att kontakta Wish styrelse
● Om en styrelsemedlem har betett sig olämpligt kan du exempelvis kontakta föreningsrevisorn, valberedningen (valberedning.wish@gmail.com) eller annan medlem i styrelsen som du har förtroende för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar