söndag 23 februari 2020

Årsmöte 2020


Med hänsyn till det beslut som fattades på SLM's årsmöte (se tidigare inlägg) så vill sittande styrelse skapa möjlighet att möjlighet att föra samtal runt Club Wish framtid under årsmötet 2020. Med grund i detta menar styrelsen att den anslagna tiden 18.30-20.00 är för kort och vill därför förlänga mötestiden, den nya tiden blir kl 18.30-21.00.
Styrelsen ser fram mot att träffa er alla och tillsammans föra konstruktiva samtal om, bland annat, Club Wish framtid. <3 p="">

torsdag 20 februari 2020

Tråkiga besked om samarbetet mellan SLM och Wish

English below!

Hej kära Wishare,
Vi har nu fått ta del av besluten på SLMs årsmöte. Tyvärr röstade årsmötets deltagare nej till att utöka SLMs målgrupp. Den innebär att det 25 år långa samverkan där Wish har pub/klubb på SLM sista torsdagen i månaden kommer att behöva avvecklas.

I skrivande stund vet vi att vi kommer att kunna genomföra såväl årsmöte+pub och mars-festen i SLMs lokaler, men hur det kommer att se ut efter det är just nu under arbete.

Wish styrelse tycker självklart att detta är ett tråkigt besked. Samtidigt vet vi att våra drygt 300 medlemmar tycker att Wish är viktigt, och vi vet att vi kommer att fortsätta arrangera träffar, fester, workshops med mera. I vilka former och i vilka lokaler är något vi behöver sätta oss och fundera på nu. Vi har redan en del uppslag, men alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta oss med förslag och kontakter på wishutskick@gmail.com

Vi i Wish styrelse vill tacka SLMs styrelse för gott samarbete under åren, inte minst under denna senaste turbulenta tid. Vi hoppas kunna fortsätta samverkan i viss utsträckning, kanske genom att arrangera mixfester.

Vi återkommer med mer information så snart som möjligt, och ser även fram emot konstruktiva samtal under årsmötet.

/Wish Styrelse 2019-2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Wish-members,
We have now been informed of the decisions at SLM's annual meeting. Unfortunately, the participants of the annual meeting voted against extending SLM's target group. This means that the 25-year collaboration where Wish has pub / club at SLM on the last Thursday of the month will need to be discontinued.

At the time of writing, we know that we will be able to carry out both the annual meeting + pub and the March party in SLM's premises, but what it will look like after that is currently in the works.

The Wish Board obviously thinks this is a sad message. At the same time, we know that our more than 300 members think that Wish is important, and we know that we will continue to organize meetings, parties, workshops and more. In what forms and in what premises is something we need to think about now. We already have some ideas, but all members are welcome to contact us with suggestions and contacts at wishutskick@gmail.com

We at the Wish Board wish to thank SLM's Board for good cooperation over the years, not least during this most recent turbulent time. We hope to be able to continue the collaboration to some extent, perhaps by arranging mix parties.

We will return with more information as soon as possible, and also look forward to constructive discussions during the annual meeting.

/Wish styrelse 2019-2020

söndag 16 februari 2020

Medlemsundersökning 2020, ny trygghetspolicy med mera.

Här kommer några nyheter för dig som är intresserad av Wish som förening.


Nu är årets medlemsundersökning online! Du hittar den här.

Wish styrelse uppskattar all input:  ris,  ros och konstruktiva idéer. 

Enkäten har fyra delar: 
1) Om dig 
2) Om Wish Stockholms verksamhet 
3) Om stämning och bemötande inom Wish 
4) Om Wish målgrupp och regler 

Du är helt anonym och du väljer själv vilka frågor du svarar på.   
Den här enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla i. Vissa frågor gäller regler och policies som du kan vilja läsa in dig på, och då tar det lite längre tid. 

Undersökningen är uppe till första april men vi vill förstås gärna ha så många svar som möjligt inför årsmötet den 27/2. 

Något du kan tycka till om i enkäten är:

Wish nya Trygghets- och inkluderingspolicy 

Policyn ligger nu i egen flik på hemsidan (länk i rubrik. ) Den sammanfattar i stora stycken hur Wish styrelser redan arbetat med inkludering och trygghetsfrågor under flera år, men vissa arbetssätt är nya och har kommit till för att täppa till luckor. Regler för playparties har även omarbetas och harmonierats med reglerna för Wish Summer camp. Policyn har bland annat tagits fram med input från ett medlemsmöte i våras.

Vår hemsida är i nuläget inte anpassad för att längre dokument ska vara lätta att läsa. Vi kan inte heller ladda upp filer. Om du vill få tillgång till trygghetspolicyn som PDF, maila wishutskick@gmail.com 

Policyn är främst ett internt arbetsdokument för styrelsen, men kommer ligga på hemsidan för att medlemmar ska kunna ta del av det och ge feedback till och med 1a april 2020. Därefter är det våra playparty regler som kommer ligga på hemsidan.

Förresten har du kanske lagt märke till att reglerna för play parties också är uppdaterade på hemsidan och även finns i engelsk version? 

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga 

Sist men inte minst vill vi påminna om att handlingarna till Wish årsmöte den 27/2 finns tillgängliga. Maila wishutskick@gmail.com så får du tillgång till dem!  

torsdag 6 februari 2020

Hjälp oss att dokumentera klubbens historia!(English below)
Lagom till 25års jubiléumet av Wish föregångare Lash har föreningen fått projektbidrag för att dokumentera Wish/Lash historia från Ottarfonden. Vi är stolta och glada för det, och ser fram emot att sätta igång arbetet som kommer att pågå under 2020.

I ett första steg söker vi medlemmar - både nya och veteranmedlemmar - som vill ingå i en arbetsgrupp för att lägga upp och genomföra arbetet tillsammans med representanter från Wish styrelse!

Exempel på egenskaper/kompetenser som kan vara bra att ha:
  • ett brett nätverk i klubben - nu och/eller bakåt i tiden
  • vana att leda andra i kreativt skapande (t ex skriva, teckna)
  • kunnig i att bygga hemsidor/webdesign
  • kunnig i grafisk design
  • vana vid projektledning 
  • vana vid att hantera arkiv
  • kontakter med muséer och relevanta arkiv 
  • ett brinnande historieintresse 
  • kärlek till klubben
  • eller något annat som vi inte ens kan tänka oss...!

Hur stort åtagande det innebär att ingå i arbetsgruppen och hur arbetsgruppen kommer att jobba vet vi inte i nuläget - gruppen finns ju inte ännu!

Om du är intresserad av att ingå i den - attenda eventet i den hemliga facebookgruppen och/eller maila wishutskick@gmail.com

Då det är årsmötestider nu så ber vi om tålamod - men vi återkommer runt den 16e februri för att försöka få ihop ett uppstartsmöte - antagligen nån gång i mitten av mars. Så hör gärna av dig innan dess.

VI HAR SÅ STOR PEPP ATT GÖRA DETTA TILLSAMMANS!!!
***************************************************************ENGLISH:
Wish has been given funds by Ottarfonden to doccument the history of Wish/Lash historia från Ottarfonden. We are honoured and eager to get to work.

Now Wish needs you - both new members and veterans who wants to take part in a working group to do this important work together with Wish board representatives. The project will be ongoing during 2020.


It would probably be awesome if you

*knows a lot of Wish members - current and past!
or
*are used to guiding others in creative writing, drawing etc
or
*is knowledgeble in webdesing/content management
or
*is a graphic designer
or
*is used to project management
or
*knows about archives
or
has a genereal love for history and the club
eller
or
something else we can't even imagine!

If you are interested in taking part, attend this event and/or email wishutskick@gmail.com

We ask for your patience: since the AGM is near Wish board is a bit busy at the moment. But we will get back to you February 16th to organize a first meeting which will be sometime around mid march! So please get in touch before then.

WE'RE SO EXITED TO DO THIS WITH YOU!!!