söndag 17 februari 2019

CLUB WISH ÅRSMÖTEVälkommen ner till källaren för Club Wish's årsmöte!


Är du intresserad av hur Club Wish sköts eller har åsikter om nästkommande styrelse år så kom gärna ner för att lyssna och diskutera på mötet där besluten tas!Lättare tilltugg som mackor med dryck kommer att serveras.


Dörrarna öppnas kl 18:00

Mötet öppnas kl 18:30

Efter pub öppnas ca. 21:00

Kvällen stängs kl. 23:00

Folk släpps in även innan 21 men om mötet fortfarande pågår så ber vi om en lägre ljudnivå. :)
Om en vill få tillgång till handlingarna inför mötet så kan de skickas ut på begäran tidigast den 8/2 per mail. Handlingarna begärs från wishutskick@gmail.com. Handlingarna kommer att finnas utskrivna på mötet.


Ses där! ♥


***
▼ DRESSCODE
Fetisch, Basic Black (svarta kläder utan stora logotyper eller tryck) eller enligt tema.
Vi uppmuntrar kläder som stämmer överens med klubbens inriktning för att tillsammans skapa en härlig stämning. Välj kläder som du känner dig snygg, avslappnad het och/eller bekväm i.

▼MEDLEMSSKAP
För att delta i Wish fest- och pubkvällar krävs det att du är medlem i föreningen.
Medlemskapet räcker i ett år. Nya medlemmar måste registrera sig minst 4 timmar innan ett event startar. Klicka här för att registrera dig och bli en del av Wish: bit.ly/2p8bV28

▼ LOKAL & TILLGÄNGLIGHET
Vi befinner oss i SLM's lokal vid Mariatorget, Wollmar Yxkullsgatan 18. Ring på dörrklockan till vänster om den anonyma dörren för att bli insläppt. Klubben ligger i en källare med en lång trappa ner till lokalen. Hiss finns tyvärr inte. Halvvägs ner till källarplanet finns en avsats till toaletter med smala dörrar. I lokalen finns inga trösklar eller trappsteg mellan ytorna.

 __________________________________________________________________
Welcome down to the celler for Club Wish's annual year meeting!
Are you interested in knowing how Club Wish is running or do you have opinions for this coming year, then please come to listen and discuss at the meeting where the decisions are made!Some sandwiches and bewerage will be served.

Doors will open at 18:00

Meeting starts at 18:30

Afterpub opens around 21:00 ish

Evening closes at 23:00
People will be let in before 21 but we will ask to keep a low volume if the meeting is still going on. :)

If you want the documents before the meeting, you can send a request at the earliest on the 8 of Feburary to wishutskick@gmail.com. The documents will be available in printed paper format before/during the meeting.See you soon! ♥


***
▼ DRESSCODE
Fetish, Basic Black (black clothes without big logos or prints) or according to the theme of the evening. We encourage dressing up in a way that is in line with the club’s focus and together we create an awesome environment. Choose clothes that you feel hot, relaxed and/or comfortable in.

▼MEMBERSHIP
To participate at Wish parties or pub nights you have to be a member of the association.
The membership is bought on an annual basis. New members have to register at least 4 hours before an event starts. Click here to register and become a part of Wish: bit.ly/2p8bV28

▼ VENUE & ACCESSIBILITY
We’re at SLM's venue at Mariatorget, Wollmar Yxkullsgatan 18. Ring the bell to the left of the big grey door to be let in. The club is in a basement with a long staircase leading down to the venue. Unfortunately there’s no elevator. Half way down to the club you’ll find the toilets and the doors are rather narrow. Inside the club there are no stairs or doorsteps.