fredag 20 januari 2017

Wish Power Exchange summer camp

This year's Summer Camp will take place on 17th-23rd July, at our lovely venue on the west coast of Sweden, close to the town of Smögen. It will be the eighth summer camp for women, trans and intersex people interested in BDSM and fetish. Organized by Club Wish Stockholm, it will be a week of exciting play, interesting workshops, engaging discussions and opportunities for skill sharing. There will also be time for relaxing in the gorgeous Swedish countryside with other wonderful and playful camp participants.

We want to make sure you have the dates in your diary and also let you know that we are on the lookout for experienced workshop leaders to contribute to yet another line-up of interesting, fun, informative and diverse events. So if you have thoughts for sessions you would like to run do let us know!

Our formal invitation with details about registration, our call for volunteers and other important information will be with you soon. But for now, keep the dates free and get in touch with ideas for workshops or activities you would like to run during the camp, along with a little info on your background in your chosen topic.

As well as posting here, updates will be shared via our mailing list. So, if you prefer to get information on the camp by email, sign up for our newsletter buy writing to us at wishpowerexchange@gmail.com.

Looking forward to an amazing week with you all this summer!


/ The wish summer camp crew

lördag 14 januari 2017

Wish Internatskola 26/1


Äntligen är det dags att kicka igång feståret på Club Wish! Utöver vanligt trevligt häng med nya och gamla medlemmar har du också möjlighet att delta i kvällens happening! Välkommen till:

Årets första fest och det är dags att sätta sig i skolbänken igen! Men först kommer du givetvis tilldelas plats i ett av internatens "hus"!
Du kanske vill vara den strikta läraren, den coola eleven, den skräckinjagande mattanten eller den osäkra vikarien? Vi väntar med spänning på vilka upptåg som lärare, elever och skolpersonal kan tänkas hitta på... Under kvällen kommer vi att arrangera en alldeles speciell skolscen där elever, lärare (och alla annan skolpersonal som du kan tänka dig) kommer att ges möjlighet att göra en skolscen i grupp. (Läs mer nedan). 

Schema 

20.30
Lär - känna-varandra övningar

Som brukligt är på skolans första dag kommer vi att organisera aktiviteter för att alla nya och gamla elever och skolpersonal ska få lära känna varandra.

Detta är inget rollspel och alla som vill kan delta. 


20.45
Förhandling och genomgång av regler för alla som vill delta i skolscenen


Samling på dansgolvet.
Läs mer nedan. 

21.15 (c:a) 
Den första lektionen börjar


Läs mer nedan


23.00 (ca)
Lektionerna är slut.
Sovsalen öppnar...


Läs mer nedan

SkolscenenScenen planeras i en separat del av klubben avsedd för deltagare och publik. Det kommer att hållas en förhandling och en kort introduktion av rollspelet och säkerhet för alla som deltar. Ett enkelt system för att signalera på vilket sätt du vill delta kommer att finnas. Om du vill vara med i skolscenen så måste du vara med på introduktionen som startar kl 20.45 (vi träffas på dansgolvet) Om du missar introduktionen så kommer du dessvärre inte att kunna delta i scenen men du är välkommen att titta på. Scenen kommer att bestå av lektioner och andra aktiviteter som du gärna får hjälpa oss att förverkliga. Det här är din skola, gjord av dig och vi söker just nu efter ELEVER och PERSONAL. Rollspelet beräknas ta ca 90 minuter, men självklart kan du lämna rollspelet när som helst. 
Vill du vara med? Skicka ett mail med ditt namn och vad du vill göra till wishutskick@gmail.com så kommer skolsekreteraren att kontakta dig med detaljer och svara på frågor. Det här kommer att bli en ganska lättsam och rolig upplevelse, men ju mer vi kan planera i förväg desto bättre. Om du är intresserad av att vara lärare så behöver du höra av dig till oss i god tid. 
Öppettider: 20.00 - 01 (insläpp till midnatt).
Entré: 80 kr. Medlemskap i Wish kostar 100 kr/år och kan tecknas på plats.
Plats: SLMs klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan 18, (garageport, ring på ringklockan för inträde). T-bana Mariatorget, uppgång: Mariatorget/Wollmar Yxkullsgatan
Åldersgräns: 18 år. Var beredd att visa giltig legitimation.
Dresscode: Minimum basic black eller klädsel enligt temat. 
Omklädning: Det finns en avskild plats för omklädning ovanför trappan i entrén.
Tillgänglighet: En lång trappa ner till lokalen. Små toaletter som finns halvvägs ner i trappan. Inga trappsteg i själva klubblokalen. Kontakta oss om du behöver hjälp på plats.
Kontakt: Om du har övriga frågor om dresscode eller annat, mejla: wishutskick@gmail.com 


Thursday 26th of January: Wish Boarding School 
============================================

The first party of the year will take you back to school! The evening will be themed for classroom antics for teachers and students (and any other school staff or visitors you can imagine). Perhaps you would like to be a strict tutor, sassy student, fearsome chef in the canteen or nervous substitute teacher? Before classes you will be assigned to one of the boarding schools houses, which we hope you will represent well.  During the night we offer you to be part of a school scene (more below).

Schedule.

8.30 PM
Mix - and - mingle

First day at school it's important that new and old students gets to know each other! We will acheive that with some traditional get -to -know each other activities. 

This is not a role play, and the mix- and mingle  is open to everyone. 

Dance floor 

8.45 PM Negotiation and run through of the rules for participants in role play.  


More information below  

Dance floor 

9.15 PM (c:a) 
Start of first class 
 

More information below 

11.00 PM (ca) 
End of classes.
Dormitories open...
School scene For part of the evening w teachers and students (and any other staff you can imagine) will be given a chance to create a group school roleplay. This will take some organisation so our school secretary is putting together the curriculum right now. The session will be set up in one separate part of the club for players and spectators. There will be negotiation and a brief introduction to roleplay and safety for everyone involved. If you want to be participate in this session you MUST attend this introduction starting c:a 8.45. Anyone missing the introduction will sadly not be able to join. There will be lessons and other activities, which we invite you to help us to put together and bring to life. In short this is your school, made by you! So we are looking for STAFF and STUDENTS!
If you would like to enroll, please email wishutskick@gmail.com with you name and what you would like to do and the School Secretary will be in touch with details and to help you with any questions, ideas of suggestions you might have. This will be lighthearted and fun affair, but the more we can plan in advance the better, especially with those who want to be teachers please!
Hours: 8 PM - 1 AM (entrance open until midnight).
Venue: Club Wish is located at Wollmar Yxkullsgatan 18 (the entrances a garage door, ring the doorbell for entrance), Subway station Mariatorget, exit Mariatorget/Wollmar Yxkullsgatan.
Admission: 80 SEK. You have to be a member of Wish. Membership cost 100 SEK/year and can be registered at the door.
Age limit: You have to be 18 years of age. Identification card is required.
Changing room: Above the stairs that lead down to the club.
Accessibility: Stairs to get to the play spaces. Small toilets, half way up the stairs. No stairs in the actual play space. Contact us if you require assistance. 
Dresscode: Minimum black, but fetishwear and other clothing that fit the atmosphere and theme of the club is appreciated. Read more under "Dresscode" on our website.

onsdag 11 januari 2017

Torsdag 23 februari: Wish årsmöte

Timmarna innan festen i februari är det dags för Wish årsmöte. Årsmötet är alla medlemmars möjlighet att påverka klubbens inriktning. Vi ska välja styrelse för det kommande året och diskutera frågor som är viktiga för föreningen. Under årsmötet kommer vi även presentera vad ni medlemmar uttryckt i medlemsenkäten, och så kommer det bli några roliga överraskningar också! 

Mötet äger rum på klubben på Wollmar Yxkullsgatan 18 kl 19.00, men dörrarna öppnar tidigare, så kom och passa på att ta en fika. Efter mötet drar vi igång fest som vanligt - men mer information om det kommer i februaris nyhetsbrev.

Hållpunkter innan årsmötet:

26 januari – motionsstopp: Är det något som inte står på dagordningen och som du vill att årsmötet ska fatta beslut om? I så fall behöver du skicka in en motion senast den 28 januari. Om du vill bolla dina ideer med styrelsen eller ha hjälp med hur du ska skriva motionen så går det bra att kontakta styrelsen på wishutskick@gmail.com.

9 februari – handlingarna tillgängliga: Om du vill ta del av valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, propositioner eller motioner och/eller den ekonomiska berättelsen så skickar du ett mail till wishutskick@gmail.com.

Varmt välkomna! 

Thursday 23th of February: Wish Annual General Meeting


Information on januarys party "Wish boarding school" party will be out shortly. But Annual General Meetings needs to be called 6 weeks ahead, so here it is:  

In the hours before the party in February it’s time for the Annual General Meeting (AGM), where we among other things will elect a new board for the upcoming year and discuss priorities for the club in the year ahead. The meeting takes place at the club at Wollmar Yxkullsgatan, the doors opens at 5.30 and PM and the meeting is at 7 PM, but doors open earlier, so join us in time for a "fika"! After the AGM we will host the regular party - but more information on that in the february news letter.

Dates to keep track of:

28th of January – the last day for motions: Is there something that isn’t on the agenda that you want the AGM to make a decision about? In that case you have to send in a motion the latest the 28th of January. If you want do discuss your ideas with the board beforehand or if you want guidance in writing a motion, please contact the board at wishutskick@gmail.com.

11th of February – Documents for the AGM ready: If you would like to read the annual report, working plan, motions, propositions, the election committee’s suggestion and/or the financial report, please send an email to wishutskick@gmail.com.

You are most welcome!