Regler ej uppdateradeClub Wish drivs av en separatistisk förening för personer som identifierar sig som kvinnor, transpersoner och/eller intersex och lever med sin identitet i sin vardag, och som har ett intresse för BDSM och fetischism. För att skapa en bra klubb finns det ett antal punkter du som medlem förbinder du dig att ta hänsyn till.

Respekt och fördomsfrihet är förutsättningen för rätt stämning. Låt andra vara ifred med det de gör eller hur de är. Hånfulla kommentarer hör inte hemma här och ett nej är alltid ett nej!

Det som sker innanför dessa dörrar angår ingen som ej deltagit och vi uppmanar er att inte föra dessa händelser vidare.

Säkerhet och samtycke är ledord inom BDSM. All lek bygger ALLTID på frivilligt deltagande från alla parter. Observera att ordet RÖTT alltid gäller som säkerhetsord på Wish om du/ni har glömt ert eget ord. 

All fotografering är förbjuden! 
Fotografering får inte förekomma av flera skäl där det främsta är respekt för andras integritet. Det gäller även mobilkameror. Mobiltelefoner får ENDAST användas i entrén för annat syfte än fotografering. Wish personal kan i speciella fall dokumentera, om de medverkande lämnat sitt tillstånd.

Åldersgränsen är 18 år och personalen kan be om legitimation.


Den som uppträder störande kan avvisas, i allvarligare fall uteslutas ur klubben. Med störande menas bland annat alla försök att hota eller trakassera andra medlemmar i syfte att få någon att delta i BDSM-aktiviteter. Ett nej är alltid ett nej och MÅSTE respekteras. Ledningen har befogenhet att utdela varning eller avvisa störande medlemmar direkt.

Stör inte andras erotiska lekar. Förstör inte känslan för dem som leker genom att prata eller på annat sätt distrahera dem. Gå inte in i andras lekar, låna aldrig andras leksaker utan tillstånd. Respektera de som vill vara ifred.

Styrelsen har rätt att bryta in i pågående lek om vi känner oss osäkra på om alla deltagare samtyckt till det som sker.

Riktlinjer för alkohol och droger: Alla medlemmar som besöker Wish har ett ansvar att vara måttlig med alkoholen både innan och under vistelsen på klubben. Medlemmar som upplevs vara berusade vid entrén, eller under klubbkvällen, blir nekade att köpa alkohol i baren. Medlemmen kan också bli ombedd att lämna klubben och i vissa fall kan det till och med bli aktuellt att dra tillbaka medlemskapet. Det är strikt förbjudet att dricka medhavd alkohol. Likaså är det strikt förbjudet att bruka, sälja eller köpa illegala droger. Den medlem som gör det kommer att få sitt medlemskap tillbakadraget och kommer att bli ombedd att omedelbart lämna lokalen.

Vi strävar efter att skapa en atmosfär där människor kan känna sig tryggare och säkrare i sin utlevnad. Därför uppmanar vi dig som ska leka på klubben att vara särskilt måttlig med alkoholen och att vara tydlig med detta inför dina l utlevnadspartners. Även om du inte själv tänkt leka, så är det viktigt att vara medveten om att berusade personer kan ha en negativ inverkan på andra personers säkerhet.

Om du av någon anledning skulle börja må dåligt (av alkohol eller annat) då du befinner dig på klubben, tveka inte att kontakta personalen som mer än gärna gör vad de kan för att vara dig behjälplig.

Städa undan efter dig. Man städar efter sig vid exempelvis användning av stearin. Medlem som gör åverkan eller förorenar i lokalen är skyldig att ersätta klubben för de kostnader det medför att återställa lokalen i ursprungligt skick eller själv ordna det.

Club Wish skapas av och tillsammans med våra medlemmar. Medlemmar är alltid välkomna att framföra både positiva och negativa synpunkter till festansvariga under kvällen. Om exempelvis någon har uppträtt olämpligt, och det inte kommer till festansvarigas kännedom i samband med händelsen, är möjligheterna små att kunna följa upp och åtgärda det.