söndag 7 februari 2021

 

Kallelse till Wish Årsmöte /
Call for Wish Annual General Meeting 

Måndag 29e mars kl 18.30: Wish årsmöte

Du är hjärtligt välkommen till  Wish Stockholms Årsmöte. Mötet sker på Zoom. 

Ni som har varit med förut vet att Wish årsmöte enligt stadgan ska hållas i Februari, men under rådande omständigheter har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet en månad, för att kunna planera föreningens första årsmöte online på ett bra sätt. Vi hoppas på förståelse från er medlemmar. 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en viktig plats för Dig att kunna vara med och påverka och ge förslag på föreningens framtida verksamhet. Under årsmötet ska bland annat styrelsen för 2021 väljas och beslut om stadgeändring kommer behandlas.

Datum och tid: 29 mars. Logga gärna in en halvtimme innan för att se till att tekniken fungerar. Mingel i breakout- room innan mötet för den som vill!  

Länk skickas ut ungefär en vecka innan årsmötet till alla som anmält deltagande.Det går bra att anmäla deltagande fram till och med en timme innan årsmötet, men det underlättar om du vill göra det så snart som möjligt. 

Medlemsskap: Om du betalade medlemsskap under 2020, kommer ditt medlemsskap förlängas med 12 månader ytterligare, enligt styrelsebesut. Om du inte var medlem under 2020 måste du lösa medlemsskap för att få delta i mötet. Maila oss så hjälper vi dig! 

Viktiga tider att hålla koll på innan årsmötet:

1/3 – motionsstopp: Är det något som inte står på dagordningen som du vill att årsmötet ska fatta beslut om? Då behöver du skicka in en motion senast den 1a mars. Om du vill bolla dina idéer med styrelsen eller ha hjälp med hur du ska skriva motionen så går det bra att kontakta styrelsen på wishutskick@gmail.com

7/3 – nomineringsstopp: Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, eller känner du någon som skulle passa för uppdraget? Skicka ett mejl till valberedning.wish@gmail.com senast den 7:e mars. 

15/3 februari – handlingarna tillgängliga:Två veckor innan mötet finns valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen och alla andra handlingar inför mötet tillgängliga för medlemmarna. 

Vi ses den 29e Mars! 

Monday March 29th at 6.30 PM: Wish Annual General Meeting!

You are warmly welcomed to the Wish Stockholm Annual Meeting! The meeting will happen at Zoom.

If you have been with us for a while, you know that the AGM is meant to take place during February. However, during the exceptional circumstances of this year, the board has decided to postpone the meeting by one month, to get a chance to organise the first online AGM as well as possible. We hope that you, the members, will understand our decision. 

The annual meeting is the organisations ultimate decision-making body and an important place for you to be able to influence and make suggestions on the organisations future activities. During the annual meeting, among other things, the Board members for 2021 will be elected and a decision on a statute change will take place.

Date and time: March 29th at 6.30 PM. Why not log in 30 minutes prior to the meeting begin, to make sure the technology works, and maybe mingel in breakout-rooms with other members? 

Zoom-link will be sent out to those who registered for the meeting, around a week in advance. it is possible to register up until one hour before the meeting begins. 

Register by confirming your participation in an email to wishutskick@gmail.com.

Membership: If you paid a membership fee during 2020, the board has decided to prolong your membership by an additional 12 months. If you have not been a member during 2020 you will need to renew/become a member. Contact us via email, and we will help you! 

Important times to keep track of before the annual meeting:

March 1rst - exercise stop: Is there something that is not on the agenda that you want the annual meeting to decide on? Then you need to submit a motion by March 1at. If you want to check your ideas with the board or have help with how to write the exercise, you can contact the board at wishutskick@gmail.com.

March 7th  - nomination halt: Are you interested in working on the board, or do you know someone who would like the assignment? Send an e-mail to valberedning.wish@gmail.com by Februari 6th.

March 14th - the documents available: Two weeks before the meeting, the nomination committee's proposal, the activity report and all other documents before the meeting are available to the members.

See You at March 29th! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar