söndag 16 februari 2020

Medlemsundersökning 2020, ny trygghetspolicy med mera.

Här kommer några nyheter för dig som är intresserad av Wish som förening.


Nu är årets medlemsundersökning online! Du hittar den här.

Wish styrelse uppskattar all input:  ris,  ros och konstruktiva idéer. 

Enkäten har fyra delar: 
1) Om dig 
2) Om Wish Stockholms verksamhet 
3) Om stämning och bemötande inom Wish 
4) Om Wish målgrupp och regler 

Du är helt anonym och du väljer själv vilka frågor du svarar på.   
Den här enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla i. Vissa frågor gäller regler och policies som du kan vilja läsa in dig på, och då tar det lite längre tid. 

Undersökningen är uppe till första april men vi vill förstås gärna ha så många svar som möjligt inför årsmötet den 27/2. 

Något du kan tycka till om i enkäten är:

Wish nya Trygghets- och inkluderingspolicy 

Policyn ligger nu i egen flik på hemsidan (länk i rubrik. ) Den sammanfattar i stora stycken hur Wish styrelser redan arbetat med inkludering och trygghetsfrågor under flera år, men vissa arbetssätt är nya och har kommit till för att täppa till luckor. Regler för playparties har även omarbetas och harmonierats med reglerna för Wish Summer camp. Policyn har bland annat tagits fram med input från ett medlemsmöte i våras.

Vår hemsida är i nuläget inte anpassad för att längre dokument ska vara lätta att läsa. Vi kan inte heller ladda upp filer. Om du vill få tillgång till trygghetspolicyn som PDF, maila wishutskick@gmail.com 

Policyn är främst ett internt arbetsdokument för styrelsen, men kommer ligga på hemsidan för att medlemmar ska kunna ta del av det och ge feedback till och med 1a april 2020. Därefter är det våra playparty regler som kommer ligga på hemsidan.

Förresten har du kanske lagt märke till att reglerna för play parties också är uppdaterade på hemsidan och även finns i engelsk version? 

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga 

Sist men inte minst vill vi påminna om att handlingarna till Wish årsmöte den 27/2 finns tillgängliga. Maila wishutskick@gmail.com så får du tillgång till dem!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar