söndag 23 februari 2020

Årsmöte 2020


Med hänsyn till det beslut som fattades på SLM's årsmöte (se tidigare inlägg) så vill sittande styrelse skapa möjlighet att möjlighet att föra samtal runt Club Wish framtid under årsmötet 2020. Med grund i detta menar styrelsen att den anslagna tiden 18.30-20.00 är för kort och vill därför förlänga mötestiden, den nya tiden blir kl 18.30-21.00.
Styrelsen ser fram mot att träffa er alla och tillsammans föra konstruktiva samtal om, bland annat, Club Wish framtid. <3 p="">

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar