måndag 6 januari 2020

Medlemsmöte i anledning av samarbetet mellan SLM och WIsh den 14e januari

SLM har samarbetat med Wish (tidigare Lash) under 25 år. Samarbetet har utgjort basen för att Stockholm har haft den längst pågående verksamheten för kvinnor och transpersoner med intresse för BDSM och fetishism i Europa, och at klubben kan bedriva en verksamhet som är uppskattad såväl nationellt som internationellt. Solidariteten med Wish har varit viktig för SLM. 

Under hösten 2019 har föreningarna uppmärksammats på att samarbetet behöver utvecklas för att det ska kunna fortsätta i framtiden. En arbetsgrupp med representanter från de båda klubbarna har sett över situationen gällande alkoholtillstånd och ekonomi och kommit fram till ett förslag som kommer att påverka SLMs stadgar och Wish medlemmar. Ambitionen har varit att förändringarna ska vara begränsade, men tillräckliga för att säkra upp samarbetet så att det kan fortsätta vara stabilt i framtiden. Nu kallar SLM och Wish till gemensamt medlemsmöte för att klubbarnas respektive medlemmar ska få diskutera förslaget


14e januari
kl 19
på SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18.


MEMBERS MEETING TO DISCUSS THE COOPERATION BETWEEN SLM AND WISH JANUARY 14TH. SLM and Wishs' (earlier Lashs') partnership goes back 25 years in time. This has made it possible that Stockholms has the most long running platform for women and trans people interested in BDSM and fetishism in Europe. This solidarity has also meant a lot to SLM.


During the fall of 2019 both organizations has realized that the cooperation needs to progress for it to be possible to continue into the future. A group with representatives of both SLM and Wish has revieved the situation regarding the alcohol permit, finances etc and reached a suggested way forward, that will have some effect on SLMs statues and also Wishes members. The ambition is to limit the changes but still make sure they are effective to make sure the partnership is stabile in the future. Wish and SLM calls for a joint members meeting to let the members discuss this propositon.


January 14th
at 7 PM. SLM, Wollmar Yxullgatan 18.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar