onsdag 22 januari 2020

Kallelse till Wish Årsmöte / Call for Wish Annual General Meeting

Torsdag 27:e Februari: Wish årsmöte
Du är hjärtligt välkommen till  Wish Stockholms Årsmöte den 27 februari, klockan 18.00.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en viktig plats för Dig att kunna vara med och påverka och ge förslag på föreningens framtida verksamhet. Under årsmötet ska bland annat styrelsen för 2020 väljas och beslut om stadgeändring kommer behandlas.
Datum och tid: 27 februari. Dörrarna öppnas kl 1800, årsmötet beräknas pågå 18.30-20.00. Efter årsmötet öppnar baren och det är pubkväll för att fira in verksamhetsåret 2020 och den nyvalda styrelsen. Puben stänger kl 23.00.
Lokal: Årsmötet äger rum på klubben, Wollmar Yxkullsgatan 18, ring på klockan så öppnas porten.
Viktiga tider att hålla koll på innan årsmötet:
30/1 – motionsstopp: Är det något som inte står på dagordningen som du vill att årsmötet ska fatta beslut om? Då behöver du skicka in en motion senast den 30:e januari. Om du vill bolla dina idéer med styrelsen eller ha hjälp med hur du ska skriva motionen så går det bra att kontakta styrelsen på wishutskick@gmail.com.
6/2 – nomineringsstopp: Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, eller känner du någon som skulle för uppdraget? Skicka ett mejl till valberedning.wish@gmail.com senast den 6 februari januari.
13 februari – handlingarna tillgängliga: Två veckor innan mötet finns valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen och alla andra handlingar inför mötet tillgängliga för medlemmarna. 

Vi ses den 27 Februari!
Thursday 27:th of February: Wish Annual General Meeting
You are warmly welcomed to the Wish Stockholm Annual Meeting on February 27, at 6 pm.

The annual meeting is the association's highest decision-making body and an important place for you to be able to influence and make suggestions on the association's future activities. During the annual meeting, among other things, the Board members for 2020 will be elected and a decision on a statute change will be
Date and time: 27 February. The doors open at 1800, the annual meeting is expected to run from 6.30 pm to 8 pm. After the annual meeting, the bar opens and it is pub night to celebrate the financial year 2020 and the newly elected board. The pub closes at 23:00.
Venue: The annual meeting takes place at the club, Wollmar Yxkullsgatan 18, ring the clock and the gate opens.
 
Important times to keep track of before the annual meeting:
30/1 - exercise stop: Is there something that is not on the agenda that you want the annual meeting to decide on? Then you need to submit a motion by January 30th. If you want to check your ideas with the board or have help with how to write the exercise, you can contact the board at wishutskick@gmail.com.
6/2 - nomination halt: Are you interested in working on the board, or do you know someone who would like the assignment? Send an e-mail to valberedning.wish@gmail.com by Februari 6th.
February 13 - the documents available: Two weeks before the meeting, the nomination committee's proposal, the activity report and all other documents before the meeting are available to the members.

See You at the 27th February!

1 kommentar:

  1. Nu är handlingarna tillgängliga inför årsmötet! Maila wishutskick@gmail.com så får du dem på mailen.
    Välkomna!
    Önskar Wish styrelse

    SvaraRadera