torsdag 2 maj 2019

Wish Medlemskväll 9/5 ▼ Wish Members gathering May 9th![English below]

Det här är kvällen för dig som vill lära känna andra Wishmedlemmar, engagera dig i klubben, dra igång en sektion eller prata mer om hur du vill att Wish ska utvecklas i framtiden. Vi går igenom aktuella volontäruppdrag. Alla idéer är välkomna och vi hoppas att se såväl gamla som nya medlemmar där! 

Dörrarna är öppna kl 18.00 - 18.30 samt 20.00 - 20.15. 

18.30 - 19.10 
får du träffa klubbens olika sektioner, info om vad som händer under året och hur du kan engagera dig i klubben,

19.20 - 20.00 
speed-dating för att lära känna varandra (frivilligt och med samtycke såklart!) och sist men inte minst har vi diskussionstorg kring klubbens trygghetsarbete, fest-teman med mera. Passa på att lära känna andra engagerade och berätta för styrelsen vad du tycker. 


Bild från Godyn Greens hyllade film ur Shutter-triologin som visas under kvällen
20.15:Porrfilmsektionen presenterar den supersmaskiga publikfavoriten från Berlins porrfilmsfestival; andra filmen i Shutter-trilogin av fotografen Goodyn Green.Två av våra Stockholmsbaserade Wishmedlemmar medverkar i den: Angel Van Dyke (Indra Tir Linderoth) & Mal Cunt (Malin Kent)! 21 - 23: 
Klubben är öppen för lek. Vi värmer upp genom att visa varandra våra favortleksaker - så ta gärna med dig dina!  Vill du testa flogging, single tail och andra slagverktyg kommer klubbens ordförande kunna hjälpa till med det denna afton.

OBS! Vi kan inte garantera att baren är öppen, men styrelsen bjuder på en alkoholfri dryck och lite fika. Vill du äta medhavd mat går det bra. Micro finns i lokalen.

▼ ÖPPETTIDER:
18.00 - 23.00. Mötet är c:a 18.30 - 20.00
Dörrarna är öppna 18.00 - 18.30 samt 20.00 - 20-15.

▼MEDLEMSSKAP
För att delta i krävs att du är medlem i föreningen.
Medlemskapet räcker i ett år. Nya medlemmar måste registrera sig minst 4 timmar innan ett event startar.
Klicka här för att registrera dig och bli en del av Wish: bit.ly/2p8bV28

▼ INTRÄDE gratis! Ingen bevakad garderob denna kväll.

▼ ÅLDERSGRÄNS: 18 år

▼ DRESSCODE
Ingen dress code denna kväll.

▼ LOKAL & TILLGÄNGLIGHET
Vi befinner oss i SLM's lokal vid Mariatorget, Wollmar Yxkullsgatan 18. Ring på dörrklockan till vänster om den anonyma dörren för att bli insläppt. Klubben ligger i en källare med en lång trappa ner till lokalen. Hiss finns tyvärr inte. Halvvägs ner till källarplanet finns en avsats till toaletter med smala dörrar. I lokalen finns inga trösklar eller trappsteg mellan ytorna.


▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ENGLISH:
This evening is for you who wants to get to know other Wish-members, get involved in the club - start a section or give your input on how Wish can get even better in the future. All ideas are welcome, and we hope to see both new and long-time members!

The doors are open at 18.00 - 18.30 and 20.00 - 20.15.

18.30 - 19.10
find out what happens during the year, meet the clubs' section and find out how you can get involved!

19.20 - 20.00
Speed dating to get to know one another (highly consensual of course!) and after that you'll have the opportunity to give your input on topics such as the clubs safer space practices and play party themes for the year. Get to know other members and speak your mind to the board!

20.15:
Porrfilmsektionen presents: the audience favourite from Berlin porn festival; the second film in the Shutter trilogy by Goodyn Green.

21 - 23: The club is open for play! We'll warm up by showing each other our favourite toys, so make sure to bring yours. If you wanna try out flogging, single tailing and other impact play that will be possible.

Please note! We can't guarantee that the bar will be open, but there wil be alcohol free beverages for everyone, and some "fika". If you want to eat your packed dinner that is most welcome. There is a microwave available at the venue.

▼ OPENING HOURS:
18.00 - 23.00 The meeting is roughly 18.30 - 20.00
Doors open 18.00 - 18.30 and 20.00 - 20.15.

▼MEMBERSHIP
To participate you need to be a member.
The membership is bought on an annual basis. New members have to register at least 4 hours before an event starts. Click here to register and become a part of Wish: bit.ly/2p8bV28
You need to be 18 years of age.

▼ADMISSION
Free this evening. There will be no-one watching the cloakroom.

▼ DRESSCODE
No dress code this evening

▼ VENUE & ACCESSIBILITY
We’re at SLM's venue at Mariatorget, Wollmar Yxkullsgatan 18. Ring the bell to the left of the big grey door to be let in. The club is in a basement with a long staircase leading down to the venue. Unfortunately there’s no elevator. Half way down to the club you’ll find the toilets and the doors are rather narrow. Inside the club there are no stairs or doorsteps

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar