onsdag 11 januari 2017

Torsdag 23 februari: Wish årsmöte

Timmarna innan festen i februari är det dags för Wish årsmöte. Årsmötet är alla medlemmars möjlighet att påverka klubbens inriktning. Vi ska välja styrelse för det kommande året och diskutera frågor som är viktiga för föreningen. Under årsmötet kommer vi även presentera vad ni medlemmar uttryckt i medlemsenkäten, och så kommer det bli några roliga överraskningar också! 

Mötet äger rum på klubben på Wollmar Yxkullsgatan 18 kl 19.00, men dörrarna öppnar tidigare, så kom och passa på att ta en fika. Efter mötet drar vi igång fest som vanligt - men mer information om det kommer i februaris nyhetsbrev.

Hållpunkter innan årsmötet:

26 januari – motionsstopp: Är det något som inte står på dagordningen och som du vill att årsmötet ska fatta beslut om? I så fall behöver du skicka in en motion senast den 28 januari. Om du vill bolla dina ideer med styrelsen eller ha hjälp med hur du ska skriva motionen så går det bra att kontakta styrelsen på wishutskick@gmail.com.

9 februari – handlingarna tillgängliga: Om du vill ta del av valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, propositioner eller motioner och/eller den ekonomiska berättelsen så skickar du ett mail till wishutskick@gmail.com.

Varmt välkomna! 

Thursday 23th of February: Wish Annual General Meeting


Information on januarys party "Wish boarding school" party will be out shortly. But Annual General Meetings needs to be called 6 weeks ahead, so here it is:  

In the hours before the party in February it’s time for the Annual General Meeting (AGM), where we among other things will elect a new board for the upcoming year and discuss priorities for the club in the year ahead. The meeting takes place at the club at Wollmar Yxkullsgatan, the doors opens at 5.30 and PM and the meeting is at 7 PM, but doors open earlier, so join us in time for a "fika"! After the AGM we will host the regular party - but more information on that in the february news letter.

Dates to keep track of:

28th of January – the last day for motions: Is there something that isn’t on the agenda that you want the AGM to make a decision about? In that case you have to send in a motion the latest the 28th of January. If you want do discuss your ideas with the board beforehand or if you want guidance in writing a motion, please contact the board at wishutskick@gmail.com.

11th of February – Documents for the AGM ready: If you would like to read the annual report, working plan, motions, propositions, the election committee’s suggestion and/or the financial report, please send an email to wishutskick@gmail.com.

You are most welcome! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar