torsdag 11 juni 2015

Torsdag 25 Maj: Wish Sailor

Havet kallar med stormiga vågar! Skeppspojkarna skrubbar däcket, matroserna stryker sina uniformer. Sjöjungfruar och sireners ljuva sång lockar ned stränga kaptener och hårdhudade piratbrudar i det djupaste blötaste fördärvet…
Ta skydd från solen och träd ned i mörkret under däck för årets maritima highlight! Kvällen står i havets ande. Vill du städa däcket, förföra eller bli bortrövad? Knyta fast din kamrat till masten med sjömansknop iklädd din sötaste sjömanskostym eller skicka en fånge att gå på plankan för att kölhalas? Stig ombord!

Stories From the City, Stories From the Sea
Som uppvärmning inför ett ev. större evenemang under Kinky Kvarteren inleder vi denna kväll med berättarcafé. Kom och berätta om din första play date, hur du kom på att du var kinky, eller läs en färdig text. Formen är inte viktig, huvudsaken är att vi delar med oss av berättelser om BDSM-F. Sharing is caring! Varje berättelse får vara max 5 minuter lång. Är du intresserad av att vara med? Maila wishutskick@gmail.com med en kort beskrivning av vad du hade tänkt berätta om.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Öppettider: 20.00 – 01.00
Entré: 60kr inklusive garderob. Medlemskap i Wish kostar 100kr/år och tecknas på plats.
Plats: SLM:s klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan 18 (garageport, ring på klockan för insläpp). 
Åldersgräns: 18 år
Dresscode: http://www.clubwish.se/p/klubbinfo.html Klädsel med inspiration från havet t.ex sailor, sjöjungfru, pirat med mera är extra uppskattat denna kväll.
Omklädnad: Separat rum ovanför entrén
Kontakt: wishutskick@gmail.com 
Tillgänglighet: trappor ner till lokalen och upp till omklädningsrum. Toaletterna har ej plats för stol/rollator.


IN ENGLISH

The stormy waves of the sea are beckoning! The cabin boys are scrubbing the deck, sailors iron their uniforms. Mermaids and sirens sweet singing lure the strictest captens and toughest pirates to a deep, wet demise…
Take cover from the sun and step down under deck for the maritime highlight of the year! This is an evening devoted to the ocean. Would you like to clean the deck? Maybe seduce or get abducted by pirates? Tie your comrade to the mast with sailor knots while wearing your cutest sailor suit or make a captive walk the plank to be keelhauled. Climb aboard!

Stories from the City, Stories from the Sea
As a warmup for upcoming bigger events at KInkyKvarteret at this years Pride w start the evening of with a storytelling café. Join and tell us about your first play date, how you discovered your kinkiness or read a pre-written piece of text. Form is not important, the main point is sharing our stories about BDSM-F. Sharing is caring! Each story can be up to 5min long. Interested? Send an email to Wishutskick@gmail.com with a short description of what you want to talk about.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opening hours: 19.00 - 01.00
Entrance fee: 60kr (wardrobe included). Membership at Wish costs 100kr/year and is signed at the entrance.
Place: SLM at Wollmar Yxkullsgatan 18 (entrance through a garage door, ring the doorbell).
Age limit: 18
Dresscode: http://www.clubwish.se/p/klubbinfo.html Outfits inspired by the sea such as sailor, mermaid, pirates for example are extra appreciated this evening.
Dressing room: a separate room upstairs from the entrance.
Accessibility: Stairs down to the facility and up to the dressing room. Toilets not spacious enough to enter with a wheelchair or rollator.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar