söndag 18 januari 2015

Torsdag 29 januari: Wish BACKLASH – LASH is BACK

For English, see below.

Torsdag 29 januari 1995 hade läderklubben LASH sin premiärfest i SLM Stockholms lokal. Nu 20 år senare återuppstår klubben för en kväll! Kanske var du där då det begav sig, eller kanske missade du LASH 1995-2009? Oavsett så får du nu en ny chans torsdagen den 29 januari 2015 när club Wish upplåter en av sina klubbkvällar. Temat är såklart läder och 90-tal!


Dansgolvet öppnar 22.30 med DJs som alla spelat på LASH tidigare: DJ-duon Gavana & Anaya, DJ Reemixt och DJ Über.

Under kvällen kommer det serveras tårta på LASH traditionella vis, och dito födelsedagsspanking. Vi kommer visa filmer och foton från 90-talet så vi kan minnas eller glömma tillsammans.

Vi ses väl där?

Varmt välkommen!

Öppettider: 20.00 – 02.00 (insläpp till midnatt)
Entré: Fri entré fram till kl 20.30 därefter 60kr inklusive garderob. Medlemskap i Wish kostar 100kr/år och tecknas på plats.
Plats: SLM:s klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan 18 (garageport, ring på klockan för insläpp). Platsen där allt startade!
Åldersgräns: 18 år
Dresscode: http://www.clubwish.se/p/klubbinfo.html
Omklädnad: Separat rum ovanför entrén
Kontakt: wishutskick@gmail.com
Tillgänglighet: trappor ner till lokalen


Som upptakt och stämningshöjare till BACKLASH-festen så bjuder LASH in till filmvisning torsdagen den 22 januari:

Filmen Bloodsisters är en dokumentär från 1995/96 inspelad i San Fransisco.

BloodSisters är ett viktigt stycke feministisk historia, en långfilmsdokumentär om politiska aktiviteter och sexuella val inom San Franciscos lesbiska S & M community. Vi möter en mycket välorganiserade grupp kvinnor som samverkar genom ett intensiv utbyte av fysiska kroppen play, master/slav relationer, och ett engagemang för politisk aktivism. Flera av scenens gender-bender ledare intervjuvas, bl.a. Pat Califia, (numera Patrick Califia) författare och aktivist som med sin samling av erotisk fiktion "Macho Sluts" bröt ny mark för lesbisk erotik. Genom att följa dessa kvinnor, deras personliga liv, politiska aktiviteter med uppriktiga intervjuer, så inspirerar BloodSisters och ger en fördjupad bild av läder S & M samfundet som en progressiv gräsrotsorganisation som utmanar fasta idéer om könsidentitet och slagsmål mot diskriminering som sexuella outlaws inom queersamhället. Genom deras berättelser hör vi om allvarliga saker som pågår i denna grupp av kvinnor som försöker förstå sig själva och förbättra samhället samtidigt.

"En banbrytande dokumentär!" Time Out, New York.

Datum: torsdagen den 22 januari.
Tid: Filmen börjar 18.30, Fika och mingel från 18.00. Vi avslutar kvällen ca 20.30.
Plats: Eriksbergsgatan 46 (RFSU Sthlms lokaler) i föreläsningssalen en trappa upp till höger.
Inträde: Fri entré, ingen åldersgräns.
Kontakt: 
helene.delilah@rfsu.se
Tillgänglighet: trappor upp, hiss finns från Birger Jarlsgatan 58, ett trappsteg från gatan till porten. Porten är låst och behöver öppnas inifrån, så kontakta oss i förväg.


Read more:

 Thursday 29th of January: Wish BACKLASH – LASH is BACK

Thursday the 29th of January 1995, the leather club LASH hade their first party in the SLM Stockholm venue. Now, 20 years later, the club will re-erect for a night! Maybe you where there when it happened or did you miss out on LASH 1995-2009? Either way, you will get a new chance Thursday the 29th of January 2015 when Club Wish gives LASH the floor. Of course the theme is leather and the 90’s!

The dance floor opens 10.30 PM with DJ’s who used to play at LASH: The DJ duo Gavana & Anaya, DJ Reemixt and DJ Über.

During the evening we will serve cake the traditional LASH way and have the traditional Birthday spanking. We will also show movies and pictures from the 90’s so that we can remember, or forget, together.

See you there?

Warm welcome!

Time: 8 PM- 2AM (entrance open to midnight)
Place: The SLM Stockholm venue at Wollmar Yxkullsgatan 18 (the entrance is a garage door, ring the doorbell for entrance), Subway station Mariatorget, exit Mariatorget/Wollmar Yxkullsgatan.
Admission: Free entrance before 20.30, after that 60 SEK including closet fee. You have to be a member of Wish. Membership cost 100 SEK/year and can be registered at the door.
Age limit: You have to be 18 years of age.
Changing room: Above the stairs that lead down to the club.
Dresscode: www.clubwish.se/p/klubbinfo.html
Contact: wishutskick@gmail.com
Accessibility: Stairs down to the venue 


To get you in the right mood for BACKLASH, LASH invites you to a filmscreening of the documentaryfilm Bloodsisters, Thursday 22 January.

BloodSisters is an important piece of feminist history, a feature-length documentary about the political activities and sexual choices of the San Francisco lesbian S&M community. This community is a highly organized group of women who interact through an intense exchange of physical body play, master/slave relationships, and a commitment to political activism. Featuring interviews with several gender-bending leaders of the scene including Pat Califia, (now Patrick Califia) an author and activist who's collection of erotic fiction Macho Sluts broke open the field of lesbian erotica; Skeeter, a young British ex-pat who has been part of the SF leatherdyke scene for several years as a performer and fetish gear maker; and Queen Cougar, an African-American activist and titleholder of the 1993 Ms San Francisco Leather contest. By following these women and cutting between their personal lives, political activities and candid interviews, BloodSisters illuminates the intelligence behind the sensation; providing an in-depth picture of the leather S&M community as a progressive grass-roots organization that challenges fixed ideas of gender identity and fights against discrimination as sexual outlaws within the queer community. Through their own words, we will hear about the serious business that goes on in this group of women trying to better understand themselves and better the community at the same time.

"A ground-breaking documentary!" Time Out, New York.

Date: Thursday 22 January.
Time: 6:00 PM -8:30 PM; The film starts at 6.30 PM, coffe and chat from 6 PM.
Place: Eriksbergsgatan 46, upstairs to the right.
Admission: Free entrance, no age limit
Contact:  helene.delilah@rfsu.se
Accessibility: Stairs, lift avaliable from Birger Jarlsgatan 58. One step to the doorway. Door needs to be opened from inside so contact us beforehand.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar