söndag 18 januari 2015

Wish årsmöte

For English, see below.

Timmarna innan festen den 26:e februari är det dags för Wish årsmöte, där vi bland annat ska välja styrelse för det kommande året. Mötet äger rum på klubben på Wollmar Yxkullsgatan 18, dörrarna öppnas kl 18 och mötet är mellan 18.30 och 20.00. Efter mötet drar festen i gång. Mer om februarifesten kommer i februaris nyhetsbrev! 

Hållpunkter innan årsmötet:

29 januari – motionsstopp: Är det något som inte står på dagordningen och som du vill att årsmötet ska fatta beslut om? I så fall behöver du skicka in en motion senast den 29 januari. Om du vill bolla dina ideer med styrelsen eller ha hjälp med hur du ska skriva motionen så går det bra att kontakta styrelsen på wishutskick@gmail.com.

12 februari – handlingarna tillgängliga: Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen kommer att mailas ut till samtliga som prenumererar på nyhetsbrevet. Om du vill ta del av valberedningens förslag eller den ekonomiska berättelsen så skickar du ett mail till wishutskick@gmail.com.

Hälsning från valberedningen:

Nu är det dags att fundera på vem du vill se i Wish Styrelse 2015. En ny sådan ska nämligen väljas på årsmötet, torsdagen 26 februari. Kanske är det rentav du själv? Var inte blyg för att hojta till i så fall! Nästa årsmöte är sista torsdagen i februari, och tills dess ska valberedningen ha tagit fram det bästa möjliga förslaget.

HUR NOMINERA? Om du vill nominera dig själv eller någon annan, maila: valberedning.wish@gmail.comBerätta lite om dig själv, eller den du vill nominera, kanske utifrån efterlysningen nedan. Hur tror du att du, eller den du nominerar kan bidra till klubben? Om du nominerar dig själv får du också gärna berätta varför du vill sitta i styrelsen och hur mycket tid du tror att du kan lägga nästa år. Om du nominerar någon annan får du gärna fråga den först, samt bidra med personens kontaktuppgifter.

NÄR GÅR DET ATT NOMINERA? Det går att lägga förslag ända fram till på årsmötet, men om vi ska kunna ta din nominering i beaktande i vårt samlade förslag bör den helst ha kommit in senast den 9 februari.

VEM EFTERLYSES? För att sitta i styrelsen krävs främst ett stort engagemang och samarbetsförmåga. Andra meriter är kunskap och erfarenhet från BDSM-svängen, aktivism och/eller annat styrelsearbete,  restaurang-eller krogbranchen och erfarenhet av hbtq-communityn. Om du har erfarenhet av eller kunskap kring att möta rasism, transfobi, förtryck på grund av funktionsnormer, så är dina perspektiv är viktiga för klubbens utveckling.

VAD GÖR EN STYRELSEMEDLEM? Styrelsens uppgift är att driva klubben, med hjälp av alla fantastiska volontärer. Dessutom stöttar styrelsen våra olika sektioner, arrangerar händelser i samband med pride, workshops och ja... det är mest fantasin som sätter gränserna faktiskt!

Det är viktigt att vara medveten om att styrelsemedlemmar förväntas vara på plats och jobba praktiskt några timmar majoriteten av festerna samt givetvis närvara på styrelsemöten, ungefär ett per månad.

 Read more:

 Thursday 26th of February: Wish Annual General Meeting
============================================

In the hours before the party in February it’s time for the Annual General Meeting (AGM), where we among other things will elect a new board for the upcoming year. The meeting takes place at the club at Wollmar Yxkullsgatan, the doors opens at 6PM and the meeting is 6.30 -8 PM. After the AGM it is time for the Febuary party. More information about that will be sent out in the Febuary newsletter. 

Dates to keep track of:

29th of January – the last day for motions: Is there something that isn’t on the agenda that you want the AGM to make a decision about? In that case you have to send in a motion the latest the 29th of January. If you want do discuss your ideas with the board beforehand or if you want guidance in writing a motion, please contact the board at wishutskick@gmail.com.

12th of February – Documents for the AGM ready: The annual report and the working plan for 2015 will be sent out to all the people that get the Wish newsletter. If you would like to read the election committee’s suggestion or the financial report, please send an email towishutskick@gmail.com.

Information from the election committee

Now is the time to think about whom you would like to se in the board of Wish during 2015. A new board will be elected under the AGM the 26th of February. Maybe you yourself are the best candidate? Don’t be shy to contact us in that case!

HOW TO NOMINATE? If you would like to nominate you or somebody else, send an email to valberedning.wish@gmail.comTell us a bit about your self or the one you would like to nominate. What would you bring to the club? If you nominate your self, please tell us why you would like to be in the board and how much time you have to put in to the organisation. And don’t forget to add contact information.

WHEN COULD YOU NOMINATE? It's possible to nominate candidates up until, and during, the AGM. But for the candidates to be considered by the election committee and included in their proposal, nominations have to be sent to them before February 10th.

WHO ARE WE LOOKING FOR? To be in the board you have to be committed and be good at cooperation. Other merits are knowledge and experience from the BDSM community and/or other organisational work, for example the restaurant business or the LGBTQ- community. If you have experience or knowledge about racism, transphobia or discrimination on the grounds of disability, are your perspectives about the development of the club extra important.

WHAT DO YOU DO AS A BOARD MEMBER? The board’s responsibility is to make the club happen with the help of our amazing volunteers. The board is also supporting our sections and arranges workshops and happenings during Stockholm pride. But the sky is the limit.
It is important to be aware of that board members are expected to be present and work a couple of hours during the majority of the parties. Board members are also expected to take part in the board meetings that take place once a month.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar