torsdag 13 november 2014

Torsdag 27 november: Wish Monastery

For English, see below

Den 27 november är det dags för årets sista Wishfest och den här gången är det dags att gå ner på knä och bekänna sina synder på Wish Monastery. Passa på att klä upp dig i rollen som präst, nunna, munk, eller varför inte skolpojke eller skolflicka i söndagsskolan? Det här är festen med tema som passar sig för fantasifulla utstyrslar: vi hoppas få se allt från medeltida munkar till vampyrnunnor, voodoopräster och halvklädda helgon med kronan på sned skrida omkring i klostrets gångar.


I Wishs kloster kan du leka med kyskhet, extas, skam och förlåtelse, passa på att bikta dig i biktbåset eller ta fram linjalen och slå de lättjefulla som inte lärt sig sina psalmer utantill på handflatorna!

Wishs rollspelssektion kommer att hålla ett litet rollspel som är öppet för alla som är intresserade att delta i, där nya noviser (såväl munkar som nunnor) tränas i Wishklostrets hårda regler, lär sig självdisciplin och får bekänna sina fel och brister i biktbåset med påföljande botgöring. Obligatorisk samling för alla som vill delta i rollspelet kl. 20.00 för kort genomgång av säkerhetsaspekter och förhandling. Rollspelet startar ca 20.45 och pågår ca 45 minuter till en timme. Efteråt har vi en stunds eftersnack. Det här är ett perfekt tillfälle för dig som vill testa på rollspel att få ett smakprov. Du deltar helt på egna villkor, i så många eller få moment av rollspelet som du själv känner för. Klädsel är inte viktigt, om du inte vill klä dig som munk eller nunna går det lika bra att komma som du är! Både topar, bottoms och switchar är välkomna att delta i rollspelet!

Öppettider: 20.00 – 01.00 (insläpp till midnatt)
Entré: 60kr inklusive garderob. Medlemskap i Wish kostar 100kr/år och tecknas på plats.
Plats: SLM:s klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan 18 (garageport, ring på klockan för insläpp).
Åldersgräns: 18 år
Dresscode: http://www.clubwish.se/p/klubbinfo.html
Omklädnad: Separat rum ovanför entrén
Kontakt: wishutskick@gmail.com
Tillgänglighet: trappor ner till lokalen

Read more:

Thursday 27th of November: Wish Monastery
--------------------------------------------------------------
On the 27th of November we throw the last party of the year. This time, get ready to go down on your knees and confess your sins in Wish Monastery. Take the opportunity to dress up as a priest, nun, monk, or why not a schoolgirl or -boy on the way to Sundayschool? This is a theme that is well suited for fanciful outfits: we are hoping to see medieval monks, vampire nuns, voodoopriests and halfnaked saints striding through the convent halls.

At Wish Monastery you can play with chastity, ecstacy, guilt and forgiveness, take the opportunity to confess your sins in the confessional chair or use your wooden ruler on the palm of the slothful, who haven’t learned their psalms by heart.  

Wishs roleplaysection will arrange a small roleplay, open for everyone who wants to participate, where new novices (monks as well as nuns) will be drilled in the monasterys hard rules and regiment, learn self discipline and confess their faults and shortcomings in the confessional, following with appropriate penance. Everyone who wants to join in on the roleplay must join in on the short negotiation at 8 PM, where we will be talking about safe words and negotiate play. The roleplay starts 8.45 PM and lasts for about 45 min- 1 h. Afterwards there will be a short debrief.This is the perfect opportunity for those who want to try roleplaying. Participation will be entirely on your terms, you can join in on as many or as few parts of the roleplay as you feel comfortable with. How you dress is not important: if you don’t want to dress as a monk or a nun you can come as you are! Tops, bottoms and switches are equally welcome to participate in the role play!

Time: 8 PM-1AM
Place: Club Wish is located at Wollmar Yxkullsgatan 18 (the entrance is a garage door, ring the doorbell for entrance), Subway station Mariatorget, exit Mariatorget/Wollmar Yxkullsgatan.
Admission: 60 SEK including closet fee. You have to be a member of Wish. Membership cost 100 SEK/year and can be registered at the door.
Age limit: You have to be 18 years of age.
Changing room: Above the stairs that lead down to the club.
Dresscode: www.clubwish.se/p/klubbinfo.html
Contact: wishutskick@gmail.comInga kommentarer:

Skicka en kommentar