måndag 27 januari 2014

Årsmöte 27 Februari

Torsdag 27:e februari: Wish årsmöte

Timmarna innan festen i februari är det dags för Wish årsmöte, där vi bland annat ska välja styrelse för det kommande året. Mötet äger rum på klubben på Wollmar Yxkullsgatan 18, dörrarna öppnas kl 18 och mötet är mellan 18.30 och 20.00. Efter mötet drar festen i gång! Mer om februarifesten kommer i februaris nyhetsbrev! 

Hållpunkter innan årsmötet:

30:a januari – motionsstop: Är det något som inte står på dagordningen och som du vill att årsmötet ska fatta beslut om? I så fall behöver du skicka in en motion senast den 30:e januari. Om du vill bolla dina ideer med styrelsen eller ha hjälp med hur du ska skriva motionen så går det bra att kontakta styrelsen på wishutskick@gmail.com.

3:e februari – nomineringsstop: Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller känner du någon som skulle passa perfekt? Skicka ett mail till vår valberedning på valberedning.wish@gmail.com senast den 3:e februari.

 13:e februari – handlingarna tillgängliga: Två veckor innan mötet finns valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen och alla andra handlingar inför mötet tillgängliga för medlemmarna. 


Thursday 27th of February: Wish Annual General Meeting

In the hours before the party in February it’s time for the Annual General Meeting (AGM), where we among other things will elect a new board for the coming year. The meeting takes place at the club at Wollmar Yxkullsgatan, the doors opens at 6PM and the meeting is 6.30 -8 PM! After the AGM it is time for the February party. More information about that will be sent out in the February newsletter. 

Dates to keep track of:

 30th of January – the last day for motions: Is there something that isn’t on the agenda that you want the AGM to make a decision about? In that case you have to send in a motion the latest the 31st of January. If you want do discuss your ideas with the board beforehand or if you want guidance in writing a motion, please contact the board at wishutskick@gmail.com.

3rd of February – last day to nominate people for the board: Are you interested in becoming a board meeting or do you know someone that would be perfect? Send an email to our election committee on valberedning.wish@gmail.com the 3rd of February the latest.

13th of February – Documents for the Annual meeting ready: Two weeks before the meeting the suggestion from the election committee, the annual report and all other documents for the AGM should be accessible for the members.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar